Sloop fabriek

  • Recyclen van producten
  • Gedetailleerd sloopplan
  • Strakke planning

Sloop fabriek

Een effectieve sloop van een fabriek houdt rekening met het milieu en de directe omgeving van de locatie waar de sloop plaats zal vinden. Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken voert duurzaam slopen uit volgens een procesmatige aanpak, waarbij een sloopplan zorgvuldig wordt uitgevoerd door deskundige vaklieden. Met professionele aandacht zal al uw sloopwerk duurzaam worden aangepakt en zal veel van het sloopmateriaal een tweede leven krijgen. Het uiteindelijke doel is om de hoeveelheid sloopmaterialen dat als restafval wordt gestort, zoveel mogelijk te beperken.

Neem contact op

Op deze manier pakken wij de sloop van een fabriek aan

Een goed opgesteld sloopproces garandeert een recycle percentage van bijna 100%. Veel van de vrijkomende materialen vinden hun herintrede in gebruik voor andere doeleinden, waardoor de hoeveelheid aan restafval dat daadwerkelijk wordt gestort, tot een minimum wordt beperkt. Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken draagt hierbij verantwoording voor de omgeving, zodat omliggende bewoners, natuur en gebouwen bespaard blijven. Wat succesvol geamoveerd is, zal na de sloop van de fabriek worden geanalyseerd om te achterhalen of het geschikt is voor hergebruik.

Elk facet van succesvol slopen

De sloop van een fabriek werkt volgens het concept van de ladder van Lansink. Hierbij speelt evaluatie voor renovatie, demontage en totaalsloop een belangrijk rol. Om duurzaam slopen te realiseren, worden alle vrijkomende materialen bekeken om te kijken of ze gerecycled kunnen worden. Uiteraard ligt de aandacht eveneens bij preventie, waarbij wordt voorkomen dat er afvalstoffen vrijkomen. Verder bekijken we hoe materialen effectief kunnen worden hergebruikt of als brandstof kan worden ingezet voor het genereren van energie. Wilt u weten op welke manier wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact op voor het bespreken van uw sloopopdracht via 0251 218 319.

Interessante pagina’s

Duurzaam slopen

Duurzaamheid is het grondbeginsel voor al ons werk. Zorgen voor een blijvende en verantwoorde oplossing voor vrijgekomen materialen is ons ultieme doel. Om dit te kunnen bereiken richten we elk slooptraject zorgvuldig in en werken we met een inzet die verder gaat op techniek, kennis en materiaal. Lees hier meer >

Werkzaamheden

Wij zijn uw totaalpartner op het gebied van duurzaam slopen en kunnen daarmee het complete traject voor u uit handen nemen. Ga hier direct naar een van onze specialisaties:

Nieuws

Bekijk hier alle referenties en nieuwsberichten of maak een selectie uit het archief: